แรงบันดาลใจ

ห้อง สมุดโรงเรียนของฉัน มีพื้นที่คับแคบ และไม่น่าเข้าไปใช้ พวกฉันเป็นนักเรียนกลุ่นหนึ่งที่เรียนอยู่ในโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ และเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่คอยเชิญชวนน้องๆให้หันมาอ่านหนังสื่ออยู่ เสมอ และก็รู้ถึงปัญหาของห้องสมุดมาโดยตลอด คิดกันอยู่เสมอว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร และโอกาสก็มาถึงเมื่อป้าหนูกับพี่กล้วย เข้ามาเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการพลังงานพลเมือง เยาวชนสงขลา

เมื่อโอกาสมาถึงพวกเราก็ไม่รีรอรีบตัดสินใจเพื่อร่วมโครงการกับสงขลาฟอรั่ม และ เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้น่าเข้าใช้บริการ และ อยากให้รักในการอ่านหนังสื่อ อยากให้ห้องสมุดมีหนังสื่อที่น่าอ่าน

พวกเราดีใจมากกกกกค่ะที่ได้รับโอกาสนี้ เราจะตั้งใจ อดทน และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลื่อเพื่อส่วนรวม

คนตาบอดยังพยายามอ่านหนังสื่อแล้วเราคนธรรมดามีอวัยวะครบ32แล้วทำไมไม่อ่านหนังสื่อ