"กอไก่ ไรเดอร์” เขียนชีวิตด้วยความฝัน ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ (ฉบับตีพิมพ์ลงหนังสือถอดบทเรียน)

"กอไก่ ไรเดอร์” เขียนชีวิตด้วยความฝัน ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ (ฉบับตีพิมพ์ลงหนังสือถอดบทเรียน)

­