Dialogue ถอดบทเรียนการทำงานของเหล่าทีมงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่

­

"ยิ่งเราให้คำปรึกษาเด็กมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งได้ฝึกทักษะ เราเองก็ยิ่งเก่งขึ้น"


ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต (พี่ปืน)

พี่เลี้ยงโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ เนคเทค