Dialogue ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ"ต้องขอขอบคุณโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ขอบคุณเนคเทคและมูลนิธิสยามกัมมาจลที่ให้โอกาสตัวเองได้มาทำโครงการนี้ ทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ได้ฝึกทักษะการเป็นโค้ช ซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อน บางอย่างเราเองก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก บางอย่างเราก็ได้เรียนรู้จากเด็ก เด็กและเราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน เราเองได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกสเต็ป"


สิทธิชัย ชาติ (พี่โบ้)
ทีมงานผู้ประสานงานโครงการ และพี่เลี้ยงโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ เนคเทค