รางวัลพิเศษ: โล่รางวัล Active Citizen โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลงาน ตั๋วรถไฟครึ่งราคา (The Honest Ticket)
ประเภท
แอนิเมชั่น
ความยาว
9.21 นาที
แนวคิดของเรื่อง ในสังคมความซื่อสัตย์นั้นก็หายากพอๆ กับการหาเงิน ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความซื่อสัตย์หากมนุษย์ขาดสิ่งนี้ไปก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์โดยการซื่อสัตย์ต่อตนเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด
เจ้าของผลงาน
นายพรเทพ เหลืองอ่อน (ติง) อายุ 23 ปี
สถาบัน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร

บทสัมภาษณ์

ติงบอกว่าการผลิตผลงานเรื่องนี้เขาได้ “แรงบันดาลใจ” มาจากความประทับใจนิทานในวัยเด็กชั้นประถมศึกษา เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มที่ต้องไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ แต่ระหว่างทางได้เจอกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฉ้อโกง ความเห็นแก่ตัว เป็นต้น ทำให้เด็กหนุ่มต้องคิดและเลือกทางที่ถูกต้องในการตัดสินใจว่าจะซื้อตั๋วรถไฟเต็มราคาเพื่อความถูกต้อง หรือซื้อตั๋วรถไฟเพียงครึ่งราคา แต่ต้องแลกกับความไม่ซื่อสัตย์ โดยมีตัวประกอบอย่างหมาป่า หมู แกะ เข้ามาเพิ่มสีสันเพื่อให้ดำเนินเรื่องไปอย่างสนุกสนาน ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อความเหมาะสมสามารถตีความง่ายดูได้ทุกเพศทุกวัย

“ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อสังคม ส่วนการมาเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตในสายงานแอนิเมชั่น การทำงานเป็นทีมให้มีคุณภาพซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ และได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แปลกใหม่ ได้พูดคุยกับเพื่อนหลายๆ คนที่มาเข้าค่ายด้วยกันเหมือนเปิดโลกทางความคิดในอีกมุมมองหนึ่ง รวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการเขียนหนังสือหรือการเล่นหุ้นจากวิทยากร”

ส่วนโจทย์ที่ได้รับเรื่องมด หากมองเนื้อหาในภาพรวมต้องการสื่อถึง Active Citizen หรือการไม่ละเลยต่อปัญหาสังคม การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ โดยส่วนตัวแล้วเคยทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทกับเพื่อนๆ เช่น ไปสร้างสนามเด็กเล่นไปช่วยกันทาสีใหม่ให้อาคารเรียนในชนบท ซึ่งการออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ฝากถึงน้องๆ ที่อยากทำงานด้านแอนิเมชั่นสิ่งแรกคือ ต้องมีใจรัก หมั่นฝึกฝน หาความรู้ และพัฒนาผลงานตัวเองจึงจะประสบความสำเร็จ