ความพอเพียงผ่านเลนส์กล้องที่ฉันมองหาความพอดี

เพื่อนบางคนบอกฉันว่าการเป็นช่างภาพของดิฉันพอเพียงตรงไหน กล้องยี่ห้อดีมีราคาแพง ฉันตอบเพื่อนว่าพอเพียงแน่นอนเพราะฉันเข้าใจชัดเจนแล้วว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ฉันนำมาเป็นแนวทางในการเป็นช่างภาพทุกครั้ง ก่อนที่ฉันจะกดชัตเตอร์แต่ละครั้ง กดง่ายค่ะแต่ก่อนจะกดฉันต้องใช้เงื่อนไขความรู้ทุกครั้งว่าภาพนี้จะนำไปใช้งานอะไร ต้องใช้ภาพแบบไหน มุมไหน ใช้แสงเท่าไหร่จึงจะสวยงาม ฉันมีเหตุผล มีความพอประมาณทุกครั้งในการถ่ายภาพ ฉันเก็บภาพเท่าที่จำเป็นต้องใช้ไม่กดทิ้ง ไม่กดเล่น ฉันเห็นคุณค่าของงานผ่านเลนส์กล้องทุกชิ้น ที่ฉันภาคภูมิใจมากที่สุดการเป็นช่างภาพของฉันช่างมีคุณค่ายิ่งตรงที่ทุกวันนี้เวลาโรงเรียน คุณครู เพื่อน ๆพี่ ๆน้อง ๆในโรงเรียน มีงานมีกิจกรรมทุกคนก็จะเห็นความสำคัญของฉัน ของพี่ฉันที่เป็นช่างภาพเหมือนกันให้ไปถ่ายภาพให้ ความงามจึงเกิดขึ้นในใจของฉันตลอดมา ฉันมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ฉันภูมิใจที่ทุกคนเห็นความสามารถของฉัน งานเหล่านี้ได้สอนให้ฉันมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน การดำรงชีวิตแบบพอเพียงอย่างแท้จริง