หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การไปเข้าค่ายเพื่อฝึกความเป็นผู้นำก่อนจะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้โครงการของ AFS สำหรับฉันแล้วไม่ได้รู้สึกยินดีแค่เพราะว่าฉันสอบผ่านและได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่รู้สึกดีใจที่ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่ไดรับ การได้มีเพื่อนใหม่ๆมากขึ้น และประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาซื้อจากที่ไหนได้ ฉันเชื่อว่าการที่ทำฝันของตนเองให้เป็นจริงได้ในครั้งนี้เป็นเพราะการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชีวิตของฉันต่อจากนี้จะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะฉันมีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการเรียนการทำงานและการดำรงชีวิต