หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คนเราจึงต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติ เมื่อเรามีสติเราก็จะพบกับทางออกในทุกปัญหา เพียงแค่เราอย่าเอาอารมณ์มาเป็นบรรทัดฐานแล้วคิดหาทางออกทุกอย่างมันก็จะกลับมาดีขึ้นเอง อยู่ในทางสายกลาง และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ในส่วนของฉันเองฉันก็กำลังพยายามที่จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่เราจะต้องพอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่ต้องการที่จะไขว่คว้าสิ่งที่อาจจะอยู่สูงเกินไปที่เราอาจจะเอื้อมไม่ถึง สำหรับตัวเราถ้าเรามีความฝันมันก็จะกลายเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ได้สิ่งที่เราต้องการก็ได้ แต่ถึงแม้จะไม่ได้เราก็เคยลองทำมันแล้วจะได้ไม่กลับมาเสียใจที่หลัง ชีวิตคนเรามันเหมือนมีไม่กี่โอกาสที่จะเข้ามาหาเราถ้าเราไม่เดินหามัน มันก็ล่องลอยหายไปและอาจจะไม่กลับมาอีก และการที่เราเคยพลาดมามันจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับตัวเราที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้น และก็กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่เราคิดว่าไม่กล้าทำก็ได้ แค่เราลองคิดแล้วลงมือทำเท่านั้นเราก็จะพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์บางสิ่งและอาจเจอสิ่งดีๆกลับมา