รู้จักแบ่งเวลา
ฉันอยู่หอพักของโรวเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ พวกเราต้องไปขอใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดก็ไม่ใช่จะมีคอมครบตามจำนวนนักเรียนมีเพียงสามเครื่อง พวกเรามีกันตั้งสิบคนจึงต้องรู้จักแบ่งเวลา พอถึงทีดิฉันจะทำงานจะใช้เวลาในการทำงานให้คุ้มค่ามากที่สุดจะไม่เปิดงานอื่นเพราะเป็นการเสียเวลาในการทำงานและใช่เวลาในการทำงานนานเกินไปเพราะน้อง ๆคนอื่นรอใช้เครื่องเช่นกันจึงไม่เปิดอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงาน ถ้างานตัวเองไม่เสร็จและทำให้ผู้อื่นไม่ได้ทำงานด้วย ส่านทุกๆวันเสาร์อาทิตย์จะตื่นเวลา 06.00น.มาทำหน้าที่เหมือนทุกๆวัน และทานอาหารเช้าเวลา 08.00 ส่วนวันอาทิตย์จะทานเวลา 07.30 น. เพราะพวกเราจะต้องไปเข้าวัด และถ้ามีงานไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยง ประชุม งานศพ หรืองานวัด ฯลฯ พวกเราจะรู้จักแบ่งเวลา แบ่งหน้าที่ช่วยกันทำงาน เช่น ทำความสะอาดสถานที่ จัดโต๊ะเก้าอี้ เสิร์ฟอาหาร ล้างจาน พวกเราจะช่วยอย่างเต็มที่ แต่ถ้าไม่มีงานพวกเราก็ทำการบ้านอ่านหนังสือ พอถึงเวลา 16.00น.พวกเราจะไปออกกำลังกาย เล่นกีฬา เป็นการใช้หลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง ดิฉันต้องมาเรียนต่างจังหวัดโดยไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆแล้วทำให้ดิฉันทำให้ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาก รู้จักดูแลตัวเอง และน้องๆที่อยู่ด้วยกันได้ มีความกล้าในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักคิดและคิดอย่างรอบคอบ แก้ปัญหา และที่สำคัญคือประสบการณ์ในการทำงาน ดิฉันได้เรียนรู้และฝึกฝนหลายๆอย่างจากคณะซิสเตอร์และคุณครูโดยเฉพาะความพอเพียง