จิตอาสา

คำว่าจิตอาสา ฉันก็คิดว่าเราควรที่จะมีในตัวเสมอแม้จะไม่มีใครบอกก็ตามเถอะ มันคือจิตใต้สำนึกของเราที่คิดได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอก แต่ลองย้อนกลับไปดูผู้คนภายนอกก็ทำให้ฉันรู้ว่าคนเรารู้จักคำว่า “จิตอาสา” ต่างกันเป็นอย่างมาก มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้จักความหมายของคำๆนี้ได้อย่างแจ่มแจ้ง

จิตอาสา คือ การที่เรามีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจ โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนใดๆ แค่ขอให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น จิตอาสาไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นรู้ว่าเราทำ แต่ขอแค่ให้เราทำด้วยใจแค่นี้ก็พอ ไม่จำเป็นต้องเป็นการช่วยเหลืออย่างเดียว จิตอาสาสามารถช่วยได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปัน การให้ความรู้ สอนเพื่อนเวลาที่เพื่อนไม่เข้าใจ ช่วยกันรักษาความสะอาด ฯลฯ แค่นี้ก็เรียกได้ว่าเรามีจิตอาสา แต่ฉันก็ต้องทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะ