​บินไปได้ไกล จากหัวใจคนพอเพียง

­

ตั้งแต่ฉันทำเครื่องบินพลังยางมา สิ่งที่ฉันได้รับไม่ใช่ชัยชนะที่ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค แต่ได้ประสบการณ์ ที่หลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสได้รับ ได้ฝึกฝนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงแค่ทำเครื่องบินได้ แต่ได้ฝึกทักษะการสังเกต สมาธิ ความรอบคอบ ความเป็นระเบียบ และวินัย หลังจากได้ทำเครื่องบินฉันคิดว่าการทำงานต่างๆของฉันมีระบบระเบียบมากขึ้น แล้วยังได้ฝึกการจัดแจงเวลาให้เพียงพอ ทั้งเวลาฝึกซ้อม เวลาเรียน เวลาทำการบ้าน และเวลาพักผ่อน เพื่อไม่ให้ผลการเรียนแย่ลง และยังใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด ทั้งได้ฝึกการประหยัดในการใช้อุปกรณ์ เนื่องจากวัสดุในการทำเครื่องบินมีราคาสูงมากๆ จนวัสดุบางอย่างอาจต้องนำกลับมาใช้กับลำต่อไปอีก และมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันได้เรียนรู้จากการทำเครื่องบินพลังยาง หลายคนอาจคิดว่าการทำเครื่องบินนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระ เหมือนการทำของเล่นหรือทำเล่นๆฉันอยากจะบอกให้รู้ว่า การทำเครื่องบินนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องอาศัยทักษะมากมาย แต่ที่สำคัญที่สุดต้องมีใจรักการทำงานประดิษฐ์ และต้องใช้ความพยายามและอดทนอย่างมากในการทำเครื่องบินแต่ละลำเมื่อทำสำเร็จได้ก็จะเกิดความภูมิใจ นอกจากทักษะและความรู้ ที่ได้รับจากการทำเครื่องบินพลังยางแล้ว ยังได้รับมิตรภาพใหม่ๆที่ เกิดขึ้นกับสมาชิกภายในกลุ่มและคนที่ทำเครื่องบินด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก ถ้าเลือกที่จะอยู่กันแต่ภายในห้องเรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีแต่เราก็จะขาดประสบการณ์ในการทำงาน เพราะฉันเชื่อว่าการออกมาเรียนรู้ออกมาทำงานนอกตำรา ทำให้ตัวเราได้เรียนรู้วิชาชีพและวิชาชีวิตตามที่โรงเรียนต้องการให้เกิดกับนักเรียนอย่างแท้จริง ฉันสามารถบอกกับทุกคนได้เลยว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ทรงคุณค่าที่ฉันนำมาใช้ได้ผลอย่างแท้จริง