ประวิทย์ ลัดเลีย : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโคชพลเมืองเยาวชน :

  • การลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ โดยการร่วมในงานรูทีน (Routine) เพื่อสร้างการเรียนรู้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและคนทำงาน
  • การตั้งคำถามกระตุ้นการเรียนรู้ แก่เยาวชน ผ่านชุดคำถามท้าทาย

ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด :

  • การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างฐานงานการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  • การออกแบบโครงการ เป็นงานพิเศษที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการ เยาวชนพื้นที่ได้