บทบาทท้องถิ่นไทยวันนี้


           “ผมเชื่อมั่นในรัฐบาลท้องถิ่น”ปอเช่ หรือ นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก ได้กล่าวหลังจากได้เข้าอบรมเรื่องการทำงานกับชุมชนของเครือข่ายพี่น้อง 3 ตำบล ได้แก่ ทต.เมืองแก อบต.สลักได ทต.กันตรจระมวล จ.สุรินทร์ และได้ข้อค้นพบที่สำคัญจึงขอนำมาถ่ายทอดต่อให้ทุกท่านได้อ่านกัน ดังนี้

 • ทำอย่างไรให้ชุมชนเห็นประโยชน์จากการมาช่วยกันทำงานเพื่อชุมชนของตนเอง
 • ทำอย่างไรให้ชุมชนคิดว่าท้องถิ่นเข้ามาช่วยจัดการให้เขาลุกขึ้นมายืนด้วยตนเอง
 • อย่าให้ชุมชนมองท้องถิ่นว่ามีเงินแล้วโยนเงินมาให้เป็นภาระให้ชุมชน
 • อย่าให้ เขามองว่าท้องถิ่นมีหน้าที่หางบประมาณมาให้อย่างเดียวอันตรายมาก
 • ถ้า เขามองท้องถิ่นมีเงินเดือนกินแล้วต้องมาบริการเขาทุกเรื่องวันนั้นคือจบ
 • ท้องถิ่นวันนี้ต้องทำอย่างไร?
 • ต้องฝึกให้ชุมชน มีอำนาจ“วิเคราะห์ชุมชน” ตนเองว่าทางข้างหน้าจะก้าวไปทิศทางใด
 • ท้องถิ่นต้องเข้าไปช่วยกันสร้างอำนาจและยกระดับจิตสำนึกของพี่น้องในชุมชน รู้จักชาวบ้านเขาอย่างไร ชวนเขาวิเคราะห์ให้เห็นปัญหาในชุมชน
 • แต่ละเรื่องใดที่สำคัญชุมชนต้องเป็นผู้คิดเอง
 • การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อออกแบบกิจกรรมให้เข้าถึงเขาทำอย่างไร นี่คือทักษะที่พนักงานท้องถิ่นควรมี
 • บทบาทการทำงานในชุมชนของพนักงานท้องถิ่น
 1. บทบาทในการเข้าไปเป็น ครู คอยให้ข้อมูล
 2. บทบาทของการเข้าไปเป็นโคชคอยตั้งคำถามเพื่อทบทวนสิ่งที่ชุมชนทำงาน
 3. บทบาทของการเข้าเป็นเพื่อนเพื่อคอยให้กำลังใจในการทำงา
 4. ลดความเป็นข้าราชการ อย่าตั้งกำแพงความกลัว คิดนอกกรอบและทุ่มเทการทำงาน                  ....................................................................................................................

­

­