​แรงบันดาลใจและความฝัน

แรงบันดาลใจและความฝัน

เพราะอนาคตของชาติอยู่ในมือเด็ก จึงต้องพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพเพื่อพร้อมรับมือกับสมบัติที่ผู้ใหญ่จะส่งต่อให้

เด็กเยาวชนจำเป็นต้องรู้ว่าในหมู่บ้านมีของดีอะไรบ้าง แทนการลุ่มหลงวัตถุนิยมตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ไม่ว่าจะเรื่องโทรศัพท์หรือเรื่องการแต่งตัว การเตรียมพร้อมนี้สามารถสร้างขึ้นได้จากพื้นฐานที่ดีที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรม ความรักความห่วงแหนต่อบ้านเกิด รวมถึงการทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีพลังชีวิตที่ดีขึ้น

(วรรคทอง)

“กิจกรรมของเด็กและเยาวชน ถ้ามองเรื่องการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนที่น้อยมากแต่ได้ผลเยอะ สิ่งที่อยากจะทำคือ การเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนร่วมกับหมู่บ้าน เพราะในแต่ละหมู่บ้านมีกิจกรรมอะไรดี ๆ เยอะมาก และอยากให้เขาเข้าไปเรียนรู้เพื่อสืบสานต่อ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและอาชีพของคนในชุมชน”