ค่ายต้นกล้าศิลปะความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ


ดิฉันอยากจะพัฒนาป่าต้นน้ำที่บ้านเกิดของฉันอยากให้มีวิว ทิวทัศน์สวย ๆ ผู้คนที่มาท่องเที่ยวในหมู่บ้านและอยากเห็นรอยยิ้มของคนในหมูบ้านที่มีน้ำดื่มที่สะอาดอยากให้มีเด็ก ๆมากระโดดน้ำเล่นกันทุกวันเหมือนเดิม อยากให้ผู้คนมีความสุขอยู่กันโดยไม่ต้องระแวงสารพิษทางน้ำ ผู้คนทำมาหากินกันโดยไม่ขาดแคลนน้ำปลูกพืชผักกินกัน ประโยชน์ของป่าต้นน้ำคือ ค่อยเลี้ยงดูสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ป่าให้อยู่ด้วยกันโดยสันติภาพ ฉันรักป่าต้นน้ำ

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ

ดิฉันดีใจมากที่มีโอกาสได้เห็นค่ายต้นกล้าศิลปะได้รับความรู้จากครูเป้และพี่ๆ วิทยากรทุกคน อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกและขอให้พี่จากภาคใต้มาอีกค่ะ และให้เพิ่มกิจกรรม เกม อาหารว่างให้มากกว่านี้ หนูมีความสุขมากในการเข้าค่าย กิจกรรมนี้สามารถทำให้หนูมีทักษะการวาดภาพเพิ่มขึ้นรู้จักเพื่อน รู้จักรุ่นพี่มากขึ้นและอีกอย่างที่ดีใจคือได้พูดคุยกับคนภาคเดียวกัน ดิฉันดีใจ ภูมิใจมากขอให้จัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ สำหรับความรู้สึกของดิฉันก็มีเพียงแค่นี้ค่ะ