ค่ายต้นกล้าศิลปะ


ความรู้สึกที่มีต่อ ป่าต้นน้ำ


หนูมีความรู้สึกว่าตอนนี้กับตอนที่หนูยังเป็นเด็กป่าไม้ และสีของน้ำเปลี่ยนไปมาก และตอนนี้ต้นไม้ได้ถูกตัดออกมา และหนูอยากช่วยให้บ้านเกิดหนูให้มีต้นไม้ ไว้ให้ลูกหลานในอำเภอหนู ได้ขึ้นชื่อว่า “ภูเขาหัวล้น” อยากพัฒนาให้ทุกคน ช่วยกันรักษาป่าไม้ ต้นน้ำ และหนูก็ชอบไปเที่ยวน้ำตกและได้เห็นป่าไม้ที่สวยงามอย่างนี้ตลอดไป ไม่อยากให้มันหายไปในช่วงเวลาสั้นๆ ป่าไม้และต้นน้ำมีความสำคัญกับทุกคน การที่เราจะอยู่บนโลกนี้ได้เราต้องมีลมหายใจ และแก๊สออกซิเจน การที่เราตื่นมาตอนเช้าได้เห็นอากาศที่มีแต่ต้นไม้ เสียงนกร้อง มีแสงแดดอ่อน มันเป็นอะไรที่มีค่า สำหรับชีวิตในช่วงเวลานั้น ใช่เรามีความสุขที่เกิดมาบนโลกที่สวยงาม และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นในทุกๆวันค่ะ

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ

มีความรู้สึกว่า ค่ายนี้ดีมากค่ะ แต่เสียใจมากที่เวลามันเร็วมาก...ไม่ได้บอกลาการก่อนไปและที่ดีที่สุดคือค่ายสอนหนูหลายเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและอยากมีโอกาสที่จะให้ความรู้ที่หนูได้มาทำให้ชุมชนของหนูเป็นภูมิใจของคนชาวต่างชาติ ด้วยเพราะบ้านหนูมีคนมาเที่ยวมากและอยากให้ทุกคนในชุมชนรักษาป่าไม้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้และหนูอยากให้พี่เลี้ยงมาทำกิจกรรมด้วย จะได้สนุกมากขึ้นและได้รู้จักกันคนที่รักป่าต้นน้ำเหมือนกัน อยากให้เพิ่มกิจกรรมให้มากและวันเวลาค่ะ โตไปหนูอยากเป็นผู้รักษาป่าค่ะ