ค่ายต้นกล้าศิลปะ


ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ


ผมรักป่าต้นน้ำมากๆเลยครับ ผมอยู่กับป่าต้นน้ำมานาน ผมก็เลยชอบและมีความสุขมากๆเลย ที่ได้เกิดมาอยู่บ้าน และที่บ้านนั้น ได้มีป่ามีต้นน้ำ ซึ่งป่าและต้นน้ำนั้นได้สร้างชีวิตผมขึ้นมาและทำให้ผมมีความสุขมากๆ ผมอยากอยู่กับป่าต้นน้ำไปนานๆ ป่าเป็นที่พักของคนและสัตว์ต่างๆ น้ำช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายของคนและสัตว์

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ

ได้ไปเจอพี่ๆน้องๆต่างจังหวัด และตื่นเต้นที่ได้เจอครูเป้และได้วาดรูปสีน้ำและได้ความสนุกสนานที่ได้บอกความรู้สึกทีละคนและได้แสดงรอบกองไฟแต่ละกลุ่มทำได้ดีมาก และสิ่งที่สำคัญคือได้รับอาหารและขนมและนมด้วยและได้เล่นกับพี่ๆเขาด้วยและได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆต่างจังหวัดด้วยและได้ฟังครูเป้เล่านิทานที่ซึ้งมากคือดอกไม้ไร้ชื่อและนิทานหิ่งห้อยและบรรยากาศที่อุทยานศรีน่านอากาศเย็นมากและตอนกลางคืนได้นอนเต้นด้วยและจะนำความรู้ที่ได้ไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วย