ค่ายต้นกล้าศิลปะ


ความรู้สึกที่มีต่อ ป่าต้นน้ำ


ป่าต้นน้ำคือป่าที่ให้ความรมรื่น และยังเป็นป่าที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ ให้น้ำในการอุปโภค บริโภคแก่มนุษย์ พืช และสัตว์ป่า อีกมากมาย ต้นเหตุที่ทำให้ป่าต้นน้ำ สูญเสียความเป็นธรรมชาติเพราะไปตัดไม้ทำลายป่า ของมนุษย์ที่เกิดความไม่พอใจในป่าไม้และเกิดจากการเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทั้งหลาย และในการทำให้ป่าของเรามีธรรมชาติที่สมบูรณ์ก็ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า เพราะมันจะทำให้ธรรมชาติเราดีขึ้นด้วย

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ

ความประทับใจที่ดิฉันได้หลังจบค่ายคือประทับใจสถานที่ การดูแลเอาใจใส่ในการร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆและที่สำคัญดิฉันประทับใจครูเป้ สี้น้ำที่ได้มาร่วมค่ายในครั้งนี้ประทับใจที่ครูเป้สอนในการวาดรูปการใช้สีน้ำ การร้องเพลงและการสอนใช้สีในแต่ระดับจากน้อยไปมากเพื่อให้เราได้มีความรู้ในการใช้สีน้ำและการวาดรูปด้วยดินสออีกด้วย และยังได้ความรู้เกี่ยวกับการงานของแต่ละกลุ่มได้ร่วมงานกับนักเรียนจังหวัดต่างๆและนักเรียนโรงเรียนต่างๆอีกด้วยและดิฉันก็ดีใจที่ได้เข้าค่ายนี้เพราะมันทำให้ฉันได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและได้ความรู้ที่ครูเป้สีน้ำได้สอนเกี่ยวกับการวาดรูปด้วยและการไปทำกิจกรรมเช่น ไปเก็บใบไม้มาวาดและวาดต้นไม้ด้วยดินสอและด้วยสีน้ำอีกด้วย