ค่ายต้นกล้าศิลปะ

ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

รู้สึกว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดี มันคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว คือความสุข ความปลอดโปร่งที่เราสามารถรู้สึกได้ และที่สำคัญ มันคือสิ่งที่สวยงามเมื่อเกิดมามองดูโลก คือสิ่งที่ได้ติดตัวตั้งแต่เราอยู่บ้านอันอบอุ่น

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ
หนูรู้สึกว่าค่ายนี้จะทำให้ทุกคนที่อยู่ในค่ายตระหนักถึงธรรมชาติต้นไม้มากขึ้นและรู้จักคุณค่าของมันมากขึ้น การเข้าค่ายในครั้งนี้ทำให้ได้รู้จักการวาดภาพโดยใช้ดินสอแรเงา การใช้สีน้ำในการวาดภาพให้เหมือนจริง ได้รู้จักวิธีต่างๆที่ไม่เคยรู้ ได้ฟังเพลงที่มีความไพเราะ และมีความหมายมาก เมื่อฟังแล้วทำให้มีความสุข ได้รู้จักพี่ๆที่ใจดีทุกๆคน ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ และรับฟังความคิดเห็นของทุกๆคน ทำให้ค่ายนี้สมบูรณ์แบบ