ค่ายต้นกล้าศิลปะ


ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

ป่าไม้ น้ำ ในความคิดความรู้สึกของฉัน คือธรรมชาติที่งดงามและมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ป่าไม้ ต้นน้ำคือ ชีวิตเพราะน้ำสามารถเลี้ยงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ
สำหรับดิฉันฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าค่ายครั้งนี้เพราะค่ายนี้ไม่ได้เรียนศิลปะอย่างเดียวมันเรียนได้หลายๆเรื่องและการเรียนในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขตไม่มีช่องสี่เหลี่ยมแต่มันเป็นห้องเรียนที่น่าเรียน(บรรยากาศ) เหมือนได้เปิดโลกกว้างให้เรารู้สึกว่าที่ห้องเรียนของเราเปรียบเหมือนซีกโลกอีกโลกหนึ่งเป็นมุมมองหนึ่งของโลกและการเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติว่ามันสำคัญอย่างไร และการเข้าค่ายที่สอนวาดต้นไม้ ดิฉันได้เปรียบกับต้นไม้จริงๆว่า ขนาดเราวาดต้นไม้ มันยังมีหลักการที่ถูกต้อง ละมันยากมันก็เหมือนต้นไม้หนึ่งที่เราปลูกมันต้องใช้เวลาขนาดไหน มันถึงจะโตขึ้นเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ขึ้นได้ นี่แหละที่ดิฉันทราบซึ่ง ถึงความสำคัญกับธรรมชาติ มันเป็นความประทับใจที่หาที่ไหนไม่ได้