ค่ายต้นกล้าศิลปะ

ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

รู้สึกว่าน้ำทดแทนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าไม่มีน้ำก็เหมือนไม่มีชีวิต สัตว์ หรือมนุษย์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีใครไปทำลาย
ประโยชน์ของป่าต้นน้ำ
ป่าและน้ำทำให้คนเรามีชีวิตที่ดีน้ำทำได้หลายอย่างมีประโยชน์มากมาย

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ
รู้สึกดีที่ได้เจอพี่ๆน้องๆต่างจังหวัดและได้รับความรู้มากมายซึ่งดิฉันไม่เคยได้รับได้รู้มาก่อนอย่างเช่น การวาดรูปสีน้ำ ได้รับความสนุกสนานและความสามัคคีจากการแสดงรอบกองไฟ แล้วได้ฟังครูเป้เล่านิทานที่ไม่เคยฟังเลย