ค่ายต้นกล้าศิลปะ


ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

                ความรู้สึกของดิฉันถ้าเกิดว่าวันๆหนึ่ง เราขาดน้ำหรือไม่มี ต้นไม้เราก็เหมือนกับคนที่ขาดสารอาหารอย่างหนึ่ง ถ้าเรามีต้นไม้มีน้ำ เราก็มีชีวิต ดังนั้นทั้งป่าและน้ำจึงจำเป็นต่อชีวิตเรามาก
ประโยชน์
                 ป่าต้นน้ำมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ทุกคน ทุกตัว ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็อาจดำเนินชีวิตไม่ได้ และสัตว์ป่าก็อาจสูญพันธุ์ก็ได้ ดังนั้นป่าต้นน้ำจึงมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ป่ามาก


ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ

                  หลังค่ายฉันได้รับความรู้มากมาย จากที่ไม่เคยวาดรูปอย่างนี้มาก่อนได้รู้หลักการวาดรูปสีต่างๆเช่น การวาดรูปสีน้ำซึ่งดิฉันไม่เคยวาดมาก่อนเลยเพิ่งจะได้วาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ก็เป็นครั้งแรกที่สนุกมากในชีวิต และการวาดรูปแรเงา ซึ่งหนูเคยคิดว่าหนูจะวาดได้ไม่สวยแต่พอลองแล้วก็ออกมาดูดี ก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับหนู และการแสดงละครรอบกองไฟ การเล่าสู่การฟังต่างซึ่งเราได้แสดงความสามารถของเราให้คนได้รู้ได้ฟังการเล่าสู่กันฟัง ทำให้เราได้รู้เขารู้สึกอย่างไรกับธรรมชาตินี้โดยเฉพาะเพื่อนหรือพี่ที่มาจากต่างจังหวัดซึ่งเขาไม่มีธรรมชาติแบบบ้านเรา หลังค่ายนี้รู้สึกดีใจที่ได้เจอพี่ๆและเพื่อนต่างบ้านต่างจังหวัดและคุณครูที่มาสอนมาให้ความรู้เป็นที่สนุกและได้ความรู้จากธรรมชาติที่แท้จริง