ค่ายต้นกล้าศิลปะ

ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

ป่าไม้เป็นสิ่งที่สวยงามซึ่งป่าให้ทั้งความสงบ ให้เราได้สูดบรรยากาศที่บริสุทธิ์ เพราะปัจจุบันป่าไม้ธรรมชาติต่างๆได้สูญเสียไปมาก แต่ทุกคนก็ต้องการธรรมชาติแต่ก็ยังทำลายมัน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าป่าไม้มีคุณค่า และควรตอบแทนด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนและอนุรักษ์ไว้

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ
ค่ายนี้ทำให้รู้สึกดีและรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ได้มุมมองในการมองธรรมชาติ มันเป็นสิ่งที่สวยงามและงดงามในค่ายนี้ มีความประทับใจที่ค่ายนี้จัดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ครูเป้สอน การวาดภาพ เทคนิคต่างๆ ในการใช้สี เป็นขั้นตอนมากขึ้น และความรู้สึกดีๆที่มีต่อเพื่อนที่มาร่วมค่ายและพี่ๆทีมงานทุกๆคนที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน และหนูยังมีความรู้สึกว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีและมีคุณค่าสำหรับหนูมาก เพราะมันสามารถสร้างความรู้สึกทำให้รักป่าไม้ถิ่นฐานบ้านเกิดไม่อยากให้ใครมาทำลายธรรมชาติบ้านเรา