ค่ายต้นกล้าศิลปะ

ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ
ป่าเปรียบเหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตเพราะอยู่กับป่า กับดอยกับเขามาตั้งแต่เกิดจึงทำให้รักในธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาเอง ทำให้อยากจะอนุรักษ์ และทำให้สิ่งที่มันควรจะมียังคงอยู่ให้คนรุ่นหลัง ได้เห็นและรักษาต่อไป

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ
ค่ายนี้เป็นค่ายที่ให้ความรู้ด้านศิลปะและการอนุรักษ์ป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ให้คนรุ่นหลัง ได้เห็น ได้สืบทอดคงอยู่ ค่ายนี้ทำให้เห็นมุมมองของศิลปะ ในการสื่อสาร และเห็นอีกหลายๆอย่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเอง ทำให้ฉันเปลี่ยนทัศนะมุมมองใหม่ เปิดโอกาสให้สิ่งที่ไม่เคยรู้เข้ามาบ้าง ขอบคุณค่ายนี้ที่ทำให้ดิฉันได้รู้จักกับอีกมุมมองหนึ่งของตน ถึงแม้ไม่ค่อยชอบแต่พอทำจริงๆแล้วก็ทำได้