ค่ายต้นกล้าศิลปะ

ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

ธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมีต้นไม้เป็นหลัก และมีสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาศัยอยู่ อยู่หรือลำธาร เล็กๆ ไหลผ่านและในป่ามีอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตของพวกเราอยู่กับป่า กับดอย และคุ้นเคยกับธรรมชาติ เหล่านี้ ซึ่งก็อยากให้อนุรักษ์กันไว้ คนเราพึ่งป่า ป่าก็ต้องพึ่งเราเหมือนกัน

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ
จากที่ดิฉันได้ไปเข้าค่ายมาได้เจอกับเพื่อนต่างจังหวัด แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆและได้รับความรู้จากคณะวิทยากร สิ่งที่สำคัญคือได้เรียนรู้เทคนิคการวาดรูปด้วยดินสอและการใช้สีน้ำค่ายนี้ทำให้ดิฉันได้รับความรู้มากมายตื่นมาตอนเช้าก็สดชื่นมากขึ้นกว่าเดิม ดิฉันรู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในค่ายนี้ เพราะค่ายนี้ไม่ได้สอนแค่ศิลปะแต่ทำให้รู้จักว่าธรรมชาติมีคุณค่ามากแค่ไหน ในชีวิตเรา