ค่ายต้นกล้าศิลปะ

ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

ป่าต้นน้ำ คือสิ่งมีชีวิตที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเรา ตั้งแต่เราเติบโตมาถ้าเกิดจะพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ ผมรู้สึกว่าป่าต้นน้ำก็เปรียบเสมือน พ่อ แม่ของเรา เพราะป่าต้นน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเลี้ยงเรามา ถ้าเกิดไม่มีป่าต้นน้ำที่มีน้ำมาให้เรา ใช้เรากิน อยู่ทุกวันนี้ เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้หรอ ?

ถึงแม้หมู่บ้านของผมจะไม่มีป่าต้นน้ำ แต่ผมก็รู้สึกรักในป่าต้นน้ำ และผมก็จะพัฒนา ให้สายน้ำที่ต่อทอดมาจากป่าต้นน้ำให้มีความสะอาด และมีความอุดมสมบูรณ์

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ
สำหรับค่ายในครั้งนี้ผมประทับใจมากที่ได้เขียนรูปกับครูเป้ได้เรียนรู้การวาดภาพเรื่อง แสง เงา และครูเป้ก็ได้สอนวาดสีน้ำ ผมก็รู้สึกว่าผมวาดภาพสวยขึ้นและก็ได้เจอเพื่อนต่างจังหวัดก็ได้แสดงละครรอบกองไฟเพื่อนๆก็สนุกสนานและครูเป้ร้องเพลงเพราะมาก ผมจะนำความรู้ที่ครูเป้สอนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน