ค่ายต้นกล้าสิลปะ

ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

ดิฉันคิดว่าป่าต้นน้ำธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม ซึ่งดิฉันก็อยู่กับมันสัมผัสกับมันทุกวัน เปรียบเป็นคนที่รักธรรมชาติคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ ป่าต้นน้ำให้ประโยชน์มากมายไม่ว่าทั้งมนุษย์และสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ ได้รับประโยชน์จากป่าต้นน้ำกันทั้งนั้น เราควรช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราให้คงอยู่ต่อไป

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ
การที่ได้เรียนเป็นกลุ่มมีความสามัคคี รักใคร่ปองดองกันถึงแม้จะไม่ได้มาจากที่เดียวกันแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้ได้เรียนรู้การใช้ดินสอ อีอี ในการวาดรูปได้แรเงาใบไม้ตามแสงที่ส่อง การใช้สีน้ำและทักษะการใช้สีน้ำ และได้ร้องเพลงที่แต่งขึ้นเองตามธรรมชาติ มีทั้งสัตว์ป่า ได้ฟังนิทานที่สามารถจินตนาการเห็นภาพจริง ค่ายนี้ทำให้เราได้รู้จักธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ธรรมชาติสำคัญต่อมนุษย์มากมายขนาดไหน การที่ธรรมชาติสมบูรณ์ ก็เหมือนชีวิตเราสมบูรณ์ เรารักธรรมชาติเหมือนกับเรารักชีวิตเราเวลาไม่มีธรรมชาติเราก็จะเดือดร้อนและเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและอีกอย่างการที่เพื่อนต่างจังหวัดชอบบรรยากาศที่นี่ ถึงแม้จะหนาวแต่ทุกคนก็อยู่ด้วยกัน อย่างมีความสุข มีการแสดงเป็นกลุ่มที่เกิดจากความรู้สึกจากคนที่มาเข้าค่ายมีการเป็นกันเองระหว่างพิธีกรกับนักเรียน จึงทำให้ค่ายนี้อบอุ่น และไม่เครียด และทำให้นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันแบบมีความสุข