ค่ายต้นกล้าศิลปะ

ความรู้สึกที่มีต่อ ป่าต้นน้ำ

ป่าไม้และธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ให้ความรมเย็น และเป็นที่รักของสัตว์ป่า และป่าไม้จะไม่ทำให้โลกร้อน ถ้าหากเราตัดไม้ทำลายป่าได้ หรือตัดไม้ทำลายป่า อาจทำให้โลกไม่มีสัตว์ป่าเลย เพราะฉะนั้นอย่าตัดไม้ทำลายป่า และธรรมชาติ จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์โลกและความร่มเย็น ถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีที่อยู่อาศัย ให้กับสัตว์และมนุษย์ และป่าไม้ยังเป็นแหล่งกำเนิด ต้นไม้ลำธารที่เราได้กินได้ใช้อยู่ทุกวัน ดังนั้นเราจะรักษาธรรมชาติไว้ให้ยาวนาน