ค่ายต้นกล้าศิลปะ


ความรู้สึกที่มีต่อ ป่าต้นน้ำ

หนูรู้สึกดีใจ และประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ โลกใบนี้ทำให้หนูเกิดมา เจอกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ต้นน้ำลำธารที่สวยงาม และอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้หนูเห็นและประทับใจ กับสิ่งที่มาพร้อมกับป่าต้นน้ำมาก หนูรู้สึกว่าคนที่เกิดมาบนโลกนี้เป็นคนที่โชคดีมาก เพราะว่าโลกใบนี้ ทำให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีความสุข หนูอยากให้ทุกคน ช่วยกันดูแลป่าต้นน้ำของโลกนี้ เท่ากับชีวิตมนุษย์ทุกคน เพราะว่าถ้าไม้มีป่าไม้ เราก็อยู่กันไม่ได้ ป่าต้นน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนมนุษย์ทุกคน ช่วยกัน วันละนิดชีวิตจะสดใสสร้างด้วยใจเพื่อป่าต้นน้ำของเรา