ค่ายต้นกล้าศิลปะ


ความรู้สึกที่มีต่อ ป่าต้นน้ำ

ป่าต้นน้ำในความคิดของหนูคือป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ครั้งแรกที่หนูได้ยินป่าต้นน้ำ หนูอยากเข้าค่ายนี้มากเลยค่ะ หนูประทับใจมากที่มีการเข้าค่ายเกี่ยวกับป่าต้นน้ำ น้ำเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และทำให้ชีวิตของเรามีความสุข ให้ความสดชื่นแก่เรา หนูดีใจมากที่ได้เข้าค่ายป่าต้นน้ำ ป่าต้นน้ำให้ชีวิตเรามา ให้อากาศที่บริสุทธิ์มีต้นไม้ เขียวชอุ่ม ซึ่งหนูประทับใจมากที่ได้เข้าค่ายนี้ การเข้าค่ายนี้จะให้ความรู้ความสนุกสนาน และให้เรารู้จักการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ให้อุดมสมบูรณ์ ไปกับเรานานๆ ให้ชีวิตใหม่แก่เรา หนูดีใจที่ได้เข้าค่ายนี้ค่ะ