ค่ายต้นกล้าศิลป

ความรู้สึกที่มีต่อป่าต้นน้ำ

ป่าต้นน้ำในความรู้สึกของหนู ป่า ต้นไม้ เป็นสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ประกอบเข้าด้วยกัน มีความสวยงามและมีแต่ความรมรื่น ทำให้รู้สึกว่าเวลาได้สัมผัส กับป่าต้นน้ำทำให้สด ชื่น และมีความสุข

ความรู้สึกหลังค่ายต้นกล้าศิลปะ
การเข้าค่ายนี้ทำให้หนูได้รับความรู้มากมาย และได้รู้จักเพื่อนๆต่างจังหวัดหลายๆคนทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างจังหวัดหลายๆคนมีความคิดเป็นผู้นำมากและหนูได้รู้จักพี่ๆวิทยากรและคนสำคัญที่นำความรู้มาให้คือครูเป้สีน้ำที่นำความรู้มามอบให้แก่พวกเราทุกคนซึ่งวันแรกที่หนูได้เข้าค่ายธรรมชาติในความคิดของหนูคงมีแต่ต้นไม้ใบหญ้า สายน้ำลำธารแต่พอได้มาสัมผัสกับค่ายนี้ ทำให้หนูได้เปลี่ยนความคิดไปอีกแบบหนึ่งว่าธรรมชาติยังมีอะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้และยังไม่ได้สัมผัสกับมันธรรมชาติไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่เราคิดแค่นั้น แต่สิ่งที่หนูได้รับจากธรรมชาติที่ไปเข้าค่ายคือธรรมชาติมีความอบอุ่นเป็นธรรมชาติที่มีชีวิตและอีกมากมายในธรรมชาติที่มีแต่ความสวยงามตอนที่อยู่ในค่ายตื่นเช้ามาอากาศที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติอากาศที่นั้นหนาวมากซึ่งต่างจากบ้านเรา โรงเรียนเราที่มีธรรมชาติจำนวนน้อยบรรยากาศต่างจากที่นั้นมากที่ค่ายมีป่าไม้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อากาศที่บริสุทธิ์ทำให้เราสดชื่นในยามเช้าที่ตื่นมา หลังจากกลับจากค่าย หนูรู้สึกว่าธรรมชาติมีคุณค่ามากกับพวกเราทุกคน และได้รับความรู้จากครูเป้สีน้ำและพี่ๆวิทยากรมากขึ้นค่ายนี้ทำให้หนูมีความสุขมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน และได้ความรู้ในหลายๆด้านจากการเข้าค่ายศิลปะนี้ซึ่งสิ่งที่หนูได้รับจากค่ายนี้หนูจะนำไปเผยแพร่และปฏิบัติตามสิ่งที่หนูได้รับมาค่ะ