บทบาทการหนุนเสริมเยาวชนโครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง

นางสาวนงนุช จำปารัตน์ (พี่แข) อายุ 27 ปี

ผู้จัดการด้านพัฒนาชุมชน มูลนิธิ The SOLD Project

­

“คิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากๆ ถ้า เด็กๆ ที่เราดูแลอยู่เขามีโอกาสได้คิดที่จะทำอะไรเพื่อชุมชนของตัวเองได้เป็นหูเป็นตาว่า ชุมชนอื่นเขาทำอะไรกันบ้าง เด็กๆ ที่อื่นๆ เขามีความคิดทัศนคติอย่างไรบ้าง เพราะที่ผ่านมาในชุมชนที่เราอยู่ก็ไม่เคยมีกิจกรรมอะไรที่ทำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก่อนเลย แถมเด็กๆ ก็ไม่เคยทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ ตัวฉันเองก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของชุมชนอยู่แล้วเป็นทุนเดิม จึงไปชวนน้องๆ 3 คน มาดูรายละเอียดการรับสมัครโครงการและมาช่วยกันคิดโครงการเขียนโครงการส่งมา”

­

ทั้งๆ ที่ตัวเองที่เป็นพี่เลี้ยงก็ไม่เคยทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาก่อน แค่สนใจเท่านั้น ไม่มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงโครงการมาก่อน ทำให้บางครั้งเรามักจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นว่าเป็น “โครงการที่เราจะคิดขึ้นมามากกว่า มันไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเด็กรึป่าวนะ” มากไปกว่านั้น พี่แขยังคอยทำหน้าที่ที่จะต้องทำยังไงให้เด็กๆ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมแรงร่วมใจกันได้จริงๆ บทบาทพี่แขส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลักษณะเหมือนเพื่อนร่วมทีมไปกับน้องๆ