การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่ (กลุ่มเยาวชนก่อการดี จ.เลย)

นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษา (เบญ) อายุ 17 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

เดิมมีทักษะการออกแบบกระบวนการการทำงานอยู่แล้ว แต่ยังต้องการคำแนะนำจากผู้อื่น ไม่เคยเขียนขอทุนจากที่ต่างๆ เพื่อมาทำโครงการ เนื่องจากไม่มีทักษะทางด้านนี้หน้าที่ในการทำงานต่างๆ ไม่ค่อยชัดเจนเป็นคนที่พูดจาฟังแล้วสับสน ไม่เคยรู้จักป่าภูกระแต หลังจากนั้นมีทักษะออกแบบการทำกระบวนการการทำงานมากขึ้น จากที่เมื่อก่อนมีผู้อื่นหรือพี่เลี้ยงคอยแนะนำ ตอนนี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองมีความรู้เรื่องกระบวนการการทำฐานความรู้ต่างๆได้เรียนรู้วิธีการเขียนโครงการจนสามารถเขียนโครงการได้เอง มีบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ชัดเจนมากขึ้น มีทักษะการเขียนจดใจความสำคัญเพิ่มขึ้น มีทักษะการสื่อสารกับผู้ใหญ่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) และมีทักษะการพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ ที่พูดสั้นๆ แต่ได้ใจความ ได้ลงมือทำอาหารจากที่ทำไม่เป็นเลยจนสามารถทำอาหารเป็น ได้รู้จักภูกระแต สัตว์ พืชและต้นไม้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมากขึ้น