บทบาทพี่เลี้ยงเยาวชน โครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่ (กลุ่มเยาวชนก่อการดี จ.เลย)

พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา

นายกิตติพงษ์ ภาษี (พี่เปเล่) อายุ 38 ปี

ผู้อำนวยการสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

­

“7 เดือน กับการเป็นบทบาทพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นเวลาที่เหนื่อย และมีความสุขไปในคราวเดียวกัน เหนื่อยที่ต้องเคี่ยวเข็ญ จู้จี้ ขี้บ่น สารพัด เพื่อให้น้องๆ ได้กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และเห็นบทบาทของตนเองให้มากกว่านี้ แต่น้องๆ ก็ทำได้ดี และมีความตั้งใจ ขยัน และมีจิตอาสามากขึ้น สามารถพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น และที่เหนื่อยมากกว่านั้น คือ การทำงานกับชุมชน กับคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำ มันเหนื่อยยิ่งนัก แต่ก็คุ้มที่เราได้ทำเพื่อบ้านเรา ชุมชนเรา สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา การได้เห็นมันเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น มันซึ่งมีความสุขยิ่งนัก"