การเรียนรู้จากการทำโครงการรักษ์ส้มรังสิตคิดพัฒนาดินเสื่อมโทรม

วิภาดา แก้วพร (น้ำมน) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โปรแกรมวิทย์-คณิต โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

มีความสามารถในการร้องเพลง วาดรูป และเล่นอูคูเลเล่ ในโครงการนี้น้ำมนทำหน้าที่ประสานติดต่อกับเจ้าของสวนส้มเพื่อขอพื้นที่ในการทำการทดลองการปรับปรุงดินและตรวจความหวาน เป็นตัวหลักในการลงชุมชน

“ตอนแรกไม่ได้สนใจที่จะเข้าร่วมทำโครงการ แต่ทำเพื่อคะแนน แต่พอได้เห็นว่าเราทำเกี่ยวกับส้มรังสิตก็เกิดสนใจเพราะไม่เคยได้ยินชื่อ เกิดความอยากที่จะพัฒนาส้มให้มีคนปลูก คนกิน และคนรู้จักมากขึ้น” เหตุผลที่ทำให้น้ำมนเข้าร่วมทำโครงการกับเพื่อนแกนนำ

­

จากที่มีความรู้เรื่องดินอยู่แล้ว แต่รู้คร่าวๆ เพื่อให้ทำงานได้ ฟังความคิดเห็นแค่เพื่อนและครู คุยกับเกษตรแต่เรื่องงานและสอนรุ่นน้องแต่ไม่ได้ทำความรู้จักอย่างลึกซึ้ง แต่หลังจากลงมือทำโครงการนี้ น้ำมน ได้รู้ว่าตนเองมีความรู้ด้านการตรวจดินด้วยอุปกรณ์ใหม่ๆ ได้รับความรู้ด้านการเก็บดินที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิม “นาขุดลึกเท่านี้ สวนมีการขุด 2 ระดับ ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับดินว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบและได้ความรู้จากวิทยากรเรื่องการใส่ปุ๋ย” การรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นในโครงการมากขึ้น เพราะเมื่อก่อนจะทำงานเฉพาะกับกลุ่มเพื่อนที่อยู่ด้วยกัน แต่ตอนนี้มีน้องๆ มาอยู่ด้วยต้องรับฟังความคิดเห็นน้องๆ และนำมาพิจารณา กล้าที่จะพูดคุยกับเกษตรกร สร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน “จากตอนแรกที่คุยแต่เรื่องงาน และได้คุยสร้างปฏิสัมพันธ์กับน้องๆ หมอดินจากที่แค่สอนให้ความรู้เฉยๆ” การพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นของน้ำมน และมีกำลังใจจากเพื่อนๆ น้องๆ มากขึ้น