บทบาทการหนุนเสริมเยาวชนครงการหมอดินน้อยคิดพัฒนาดินเสื่อมโทรม ปี 2 (กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิตจ.ปทุมธานี)

ที่ปรึกษาโครงการ

นางขวัญชีวิต นุชบัว (ครูขวัญ) อายุ 53 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเป็นครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ครูขวัญ เล่าถึงแรงบันดาลใจและเหตุผลที่ทำให้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนว่า “อยากสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

­

ครูขวัญซึ่งมีทักษะของคุณครูนักวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การสำรวจ การสังเกต ตั้งข้อสงสัย ทดลองและตรวจสอบให้เห็นข้อเท็จจริง ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษา และช่วยประสานงานการจัดกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมอีกทั้งนำ สร้างแรงจูงใจในการทำโครงการและโครงงาน และได้เล่าถึงการทำงานหมอดินน้อยของเราในปีนี้ “เด็กมีมาสมัคร น่ารักมาก ตั้งใจทำงาน น้องตั้งใจเรียนรู้ทำLabได้เร็วมาก เวลาทำงานมากันทุกคน ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือรับรถไปรับ-ส่ง ชาวสวนก็เลี้ยงขนม ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยง เด็กๆ สนุก เล่นด้วยทำงานด้วยไม่อยากกลับบ้าน ครูต้องโทรตามให้กลับ บอกให้พี่ๆ เก็บงานตามหัวข้อที่วางแผนไว้”