การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการหมอดินน้อยคิดพัฒนาดินเสื่อมโทรม (กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิตจ.ปทุมธานี)

นาย พงษ์วัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์(ปลื้ม) อายุ 15 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

­

“ผมได้ไปอบรมกับวิทยากรท่านหนึ่งมันเป็นเวลาเข้าค่ายแค่ 8 ชั่วโมง แต่มันทำให้ผมได้แรงบันดาลใจอย่างมากในการทำงาน วิทยากรท่านนั้นชื่อว่า “พี่หลิน” หลังจากนั้นผมก็ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ”

ปลื้มทำหน้าที่ คิดรูปแบบของโครงการและออกแบบการทำงาน, สันทนาการ, ถ่ายทอดความรู้สู่น้องในเรื่องของการทำกิจกรรม, สอนน้องตรวจสภาพดิน

­

สิ่งที่ปลื้มได้เรียนรู้จากการทำโครงการครั้งนี้ คือ “การได้ร่วมกันทำงานกับเพื่อนๆ มีความกล้าพูด กล้าแสดงออกเพราะเราต้องคอยดูแลน้องๆ ทำให้เวลาพูดจึงต้องมีหลักการและเหตุผลมากขึ้นและลงพื้นที่จริงเพื่อพูดคุยกับเกษตรกรโดยตรง ได้เรียนรู้วิธีการขุดดินที่ถูกต้อง และการนำสันทนาการให้สนุกทำได้อย่างไรจากการเข้าค่ายในโครงการ”