การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการรักษ์วารี (กลุ่มรักษ์วารี จ.สระบุรี)

นายชัยวัฒน์ รัตเนตร (อาร์ม) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

­

“ในหลวงคือแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมเพราะในหลวงท่านทรงทำงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทย”

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ได้ความรู้ และได้ลงมือทำในสิ่งใหม่ที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน เช่น เขียนเค้าโครงในการทำโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย การทำน้ำหมักชีวภาพ EM Ball และการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับกลุ่ม และโรงเรียนจากการนำผลิตภัณฑ์ไปขาย