การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการรักษ์วารี (กลุ่มรักษ์วารี จ.สระบุรี)

นางสาวเมธาพร หงส์อ้าย (มีน)อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

­

“แรงบันดาลใจมาจากในหลวง ที่ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทย ประเทศชาติของเรา พระองค์ทรงเป็นผู้นำในการดูแลสิ่งแวดล้อมของหนู สิ่งที่พระองค์ทำมันทำให้หนูรู้สึกว่าขนาดพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ที่มีพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆมากมาย พระองค์ทรงค่อยดูแลสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น แล้วทำไมเราถึงไม่ทำบ้าง หลังจากนั้นหนูจึงตัดสินใจที่จะมาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม”


ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

จากที่ไม่ต้องเป็นผู้นำในการทำงานเพราะมักจะเป็นผู้ตามเสมอ ไม่เคยต้องทำงานหนัก คือไม่ต้องมาจับดิน จับจอบ หรือจับขี้วัว ไม่เคยรู้ว่าคนที่ทำให้น้ำเน่าเสียคือทุกคนที่อยู่ในชุมชมซึ่งเป็นสาเหตุหลักเป็นเพราะความไม่ใส่ใจ ไม่เคยทำโครงการและทำโครงการไม่เป็น แต่หลังจากที่ได้มาเข้าร่วมในโครงการแล้ว ตลอดระยะเวลาการเข้าอบรม และการลงมือทำกิจกรรม ก็ได้ฝึกความเป็นผู้นำให้กับตัวเอง ได้ความรู้ในการบำบัดน้ำเสีย ได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงสามารถทำงานหนักได้ และยังได้ความรู้เรื่องการทำโครงการเพิ่มมากขึ้นจากการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมในพื้นที่ของตนได้