พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา โครงการรักษ์วารี (กลุ่มรักษ์วารี จ.สระบุรี)

นางสุวารี จำนงค์ศาสตร์ (ครูเอื้อม) อายุ 44 ปี

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี

­

ดีใจมากที่มีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงเยาวชนปลูกใจรักษ์โลก จริงแล้ว มันก็เป็นอาชีพครู ซึ่งก็ไม่ต่างกัน เข้าใจเขา ให้โอกาส ช่วยเหลือ สั่งสอน เป็นต้น มันเป็นปกติสำหรับอาชีพครู เห็นเด็กทำงานเพื่อสังคมมีจิตอาสาเยาวชนปลูกใจรักษ์โลก ต่างกับกิจกรรมการเรียน การสอนตรงที่ นักเรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง กับทีมวิทยากร ทำให้ทำงานเก่งขึ้น ดีขึ้น เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

­