การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการสายล่อฟ้า Top Ten Life (กลุ่ม P.P. พิทักษ์โลก จ.ขอนแก่น)

นางสาวประภัสสร ศรีบุญเรือง (นุ่น) อายุ 15 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนพลพัฒนาศึกษา

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

ความรู้สึกของนุ่นที่สะท้อน หลังจากคุยกับพี่เลี้ยงมูลนิธิฯ ที่ลงไปเยี่ยมติดตามคุยทำความเข้าใจความชัดเจน ครั้งที่ 1 คือ “แม้จะรู้ว่าเหนื่อย แต่ก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆ หนูก็รู้ว่าหมู่ก็เหนื่อยคือกัน” และในเวทีถอดบทเรียนการทำโครงการร่วมกับเพื่อนแกนนำในกลุ่ม นุ่น พบว่าตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำโครงการครั้งนี้ “แต่ก่อนไม่เคยสนใจเรื่องของป่าไม้และไม่เคยคิดจะทำเรื่องนี้มาก่อนเลย ไม่เคยมองปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมถึงไม่สนใจที่จะทำงานหรือทำโครงการ ป่าก็ไม่เคยเดิน แต่เมื่อต้องมาทำโครงการนี้ ทำให้ตัวเองได้ลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนข้างโรงเรียน ต้องดูและสังเกตเรื่องเก็บข้อมูล เป้าหมายความคืบหน้าของงาน ได้แนวคิดในการทำโครงการมากขึ้น และรู้สึกดีที่ได้ใช้ความคิด ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ