บทบาทหนุนเสริมเยาวชนโครงการสายล่อฟ้า Top Ten Life (กลุ่ม P.P. พิทักษ์โลก จ.ขอนแก่น)

นางยุพิน ลุนบง (ครูแดง) อายุ 45 ปี ครูชีววิทยา โรงเรียนพลพัฒนาศึกษา

­

ครูที่ปรึกษาโครงการเยาวชน ที่ทำหน้าที่คอยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเยาวชน ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อหนุนเสริมการทำงานของเยาวชน ความตั้งใจที่ครูแดงมีต่อกลุ่มเยาวชนคือ ต้องการเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพตัวเองจากการทำงานโครงการ ครูแดงสะท้อนความรู้สึกในช่วงแรกที่ทีมงานลงไปเยี่ยมติดตามโครงการในพื้นที่ว่า“ถือว่าเป็นโครงการแรกที่กลุ่มเยาวชนทำงานกับชุมชน ถามว่าคิดว่ายากไหม? ส่วนตัวในฐานะที่ปรึกษา คิดว่ายากที่เด็กๆจะเข้าหาชุมชน แต่ด้วยต้นทุนที่โรงเรียนเองเคยทำงานร่วมกับชุมชนมาก่อน ทำให้ชุมชนเองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเยาวชน ที่สำคัญคือเยาวชนพร้อมที่จะเข้าหาชุมชนหรือไม่? มีวิธีการกระบวนการเข้าหาชุมชนอย่างไร อาจจะเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนได้”