การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2 (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)

นายธนาธร เทศถนอม (บอส) อายุ 15 ปี

กำลังศึกษา ม.ต้น ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

­

“แรงบันดาลใจคือในหลวง เพราะท่านเป็นตัวอย่างที่ดี ท่านเป็นคนที่ปูทางที่ดีแล้วเราก็แค่เดินตามอย่างถูกวิธี และต่อยอดต่อไป และครูอารมณ์ เพราะเป็นมากกว่าครู เพราะครูเป็นคนที่สอนทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องการอยู่ในสังคม และเรื่องโครงการนี้ด้วย”