การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)

นางสาวกฤติยา เทือกศิริ (แหม่ม) อายุ 17 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนแม่พริกวิทยา

แหม่ม เป็นสมาชิกกลุ่มซึ่งทำหน้าที่ค่อยช่วยเหลือและแสดงความคิดเห็นและทำงานตามที่รับมอบหมาย และช่วยจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในโครงการ และลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

  • รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน เพื่อส่วนรวม
  • ได้รับความรู้และวิธีการจัดทำเอกสาร
  • ได้รับความร่วมมือจากเพื่อน
  • มีความรับผิดชอบมากขึ้น
  • ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
  • ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน