บทบาทการหนุนเสริมเยาวชนโครงการเยาวชนอาสาฟื้นฟูป่าชุมชน(กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี)

นาย ธนาคิม ดีเทียน (ม่อน) อายุ 28 ปี

­

บทบาทการหนุนเสริมการทำงานของกลุ่มเยาวชน


  • ให้คำปรึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหา เวลาดำเนินงานในการทำงานเกี่ยวกับเยาวชน หรือทีมเวลาเจอปัญหาให้แก้ไข
  • การให้กำลังใจในการทำงานเพราะทีมบางที่เจอหนักก็ท้อต่อการทำงานเราต้องประคับประคองทีมไปให้ถึงที่หมาย
  • การนำอย่างเป็นรูปแบบเพื่อตัวอย่างที่ดี ต้องให้ใจเขาก่อน แล้วจึงจะได้ใจเขากลับมา