การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนอาสาฟื้นฟูป่าชุมชน(กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี)

น.ส.จิดาภา ดีเทียน (เจน) อายุ 18 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนหนองฉางวิทยา

­

แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

ตอนหนูอยู่ ป.6 ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมที่ห้วยขาแข้ง ทำให้หนูตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ตอนนั้น ต้นไม้ ต้นน้ำ สิ่งแวดล้อมต่างๆกำลังถูกทำลาย สัตว์ป่า สัตว์ต่างๆกำลังจะหายไป หากมนุษย์ยังทำลายธรรมชาติกันอยู่แบบนี้คงไม่ดีแน่ และหนูก็เลยเริ่มที่ตัวหนูเอง ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ที่บ้าน ดูแลมันดีๆ ให้มันเติมโตมาได้อย่างสมบูรณ์ แล้วก็ไปค่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

­

จากนั้นตอนประมาณ ม.3 หนูก็ได้เข้าร่วมกับเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จากการจัดกิจกรรมวันเด็ก และหนูก็ทำงานกับเครือข่ายเรื่อยมา จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ 3 ปีแล้ว และหนูก็จะทำตลอดไป ทั้งกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่ทำกับเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี

­

เจน เป็นพี่เลี้ยงชุดเล็กในเครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี ปล.พี่เลี้ยงชุดเล็กคือคนที่ทำงานกับเครือข่ายเยาวชนอาสามาประมาณ 1-5 ปี ส่วนชุดใหญ่ก็ประมาณ 5-10 ปี