บทบาทหนุนเสริมเยาวชนโครงการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่ชุมชน(กลุ่มเยาวชนป่า น้ำ ซำ จ.ขอนแก่น)

ที่ปรึกษาโครงการ

นายเจด็จ แก้วสิงห์ (เพลิง) อายุ 24 ปี

­

“มีอยู่วันหนึ่ง เราได้นั่งคุยกับน้องถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชุมชน ว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี แล้ววันหนึ่งก็มีโครงการดีๆ เข้ามา คือ โครงการปลูกใจรักษ์โลก จึงได้ให้น้องเขียนโครงการนี้เข้ามา เพื่อที่อยากให้น้องได้ฝึกการทำโครงการ และการแก้ปัญหา ในช่วงเริ่มต้นของการทำโครงการนี้ เรายังไม่เข้าใจบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงว่าเราจะต้องทำอะไร แต่พอมาฝึกอบรมมาเรียนรู้ขบวนการก็ทำให้เราเข้าใจบทบาทของตัวเราเพิ่มมากขึ้นว่าเราจะต้องทำอะไร ในช่วงที่ทำโครงการก็มีความรู้ใหม่เข้ามามากมาย และอีกอย่างก็คือทำให้เรารู้หน้าที่ว่าเราต้องทำอะไร ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เราไม่สามารถที่จะทำไปตามแผนที่เราวางเอาไว้ เพราะกิจกรรมบางกิจกรรมเราต้องรอช่วงฤดูกาล”