การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการต้นกล้าโมเดล(กลุ่มต้นกล้าโมเดล จ.อุตรดิตถ์)

นายสุกฤต ปิ่นเพชร (แซก)อายุ 17 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต) โรงเรียน น้ำปาดชนูปถัมภ์

แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

“อยากให้สองมือเล็กๆ ของพวกเราเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมถึงแม้มันจะเป็นสองมือเล็กๆ เราก็จะเปลี่ยนมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ พลังของเยาวชนและเด็กเป็นที่ใสสะอาด พวกเรามันพาพลังน้อยๆเหล่านี้ให้มีความรักในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พลังน้อยๆ เหล่านี้จะเป็นจุดเปลี่ยนเหนือสิ่งอื่นใด เยาวชนและเด็กๆตัวเล็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป”

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ก่อนทำโครงการไม่มีการวางแผนในการทำงานและไม่สรุปหรือถอดบทเรียนหลังจากการทำงานเสร็จ รับฟังข้อมูลไม่ละเอียดและไม่ครบถ้วน วางแปลงที่ดินเพื่อวางแผนก่อนการสำรวจป่าไม่เป็น หลังทำโครงการวางแผนการทำงานได้อย่างรอบคอบก่อนการทำงานมากขึ้น วิเคราะห์ปัญหาจากการลงพื้นที่สำรวจป่า สามารถฟังเสียงในป่าเพื่อเก็บเป็นข้อมูลได้ และสามารถวัดขนาดของต้นไม้เป็นและวางแปลงเพื่อสำรวจป่าได้