บทบาทการหนุนเสริมเยาวชน โครงการต้นกล้าโมเดล(กลุ่มต้นกล้าโมเดล จ.อุตรดิตถ์)

เป็นที่ปรึกษา คอยกระตุ้นให้เกิดการทำงาน เกิดทักษะการประสานงาน

“แม้ข้อมูลไม่พร้อมไม่ยอมระงับ ด้วยต้องรับ-ส่งไปให้ถึงที่

ส่งเด็กๆ ขึ้นสู้บนเวที ส่วนคนอื่นหนีหน้าร้างราไกล

พอปัญหาเริ่มมีเข้ามาบ้าง งานประเดประดังเริ่มหวั่นไหว

เริ่มเหนื่อยและท้อห่อเหี่ยวใจ ทำทำไมได้อะไร เฝ้าถามตัว

พอปัญหาเข้ามาทุกชนิด ทำชีวิตไขว้เขวก็ปวดหัว

เปลี่ยนแล้วปรับมาหลายทีมใจขุ่นมัว เริ่มหวั่นกลัวงานไม่เสร็จสำเร็จลง

พอค่าย 2 ได้เรียนรู้เป็น Coaching ใจเริ่มนิ่งเดินตามทางไม่มีหลง

แม้งานชุกแต่ใจยังมั่นคง ไม่งวยงงดังเช่นที่เป็นมา

กระบวนการความคิดเริ่มเป็นระบบ เริ่มค้นพบความเปลี่ยนแปลงที่ตามหา

การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา เกิดคุณค่าในงานอย่างชัดเจน

พอเริ่มดังชีวิตก็เริ่มเปลี่ยน ทั้งโรงเรียนเรียกใช้ไม่ว่างเว้น

ใช้อุบายต่อรองตามกฎเกณฑ์ แต่ก็เป็นที่ภาคภูมิของทุกคน