การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการปลูกต้นกล้าพัฒนาป่าชายเลน(กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางสน จ.ชุมพร)

นายพีรวิชญ์ เอมโอษฐ์ (พีร์) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนปะทิววิทยา

ทำหน้าที่ รองหัวหน้าโครงการ / เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม /ประสานงาน, นำกิจกรรมเกี่ยวกับป่าชายเลน, ออกแบบกิจกรรมในค่าย

แรงบันดาลใจ/เหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรม

“เมื่อตอนอยู่ ป.6 โรงเรียนได้เลือกผมเป็นตัวแทนมาเข้าร่วมทำกิจกรรมกับพี่สิ่งแวดล้อม โรงเรียนปะทิววิทยา ครั้งนั้นที่ผมได้ทำอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผมรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากและเมื่อผมย้ายมาอยู่โรงเรียนปะทิว ตอนชั้น ม.1 ผมก็เลือกที่จะอยู่ชุมนุมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเลย”

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น เมื่อก่อนผมเองก็เคยทำโครงการโดยที่ตนเองเป็นแกนนำมาบ้าง ซึ่งก็จะพอมีความรู้เกี่ยวกับการทำโครงการบ้าง แต่การที่มาทำโครงการนี้และได้เข้าค่ายเสริมศักยภาพกับปลูกใจรักษ์โลก ก็ได้รับความรู้เชิงลึกมากขึ้น หมายถึงขั้นตอนการทำโครงการทั้งหมด ซึ่งทำให้เราสามารถนำไปทำโครงการใหม่ๆ ของเราและพัฒนาโครงการอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ และมีทักษะการทำงานกลุ่ม การเป็นพิธีกร และการนำสันทนาการด้วย เมื่อก่อนผมเองจะทำงานอยู่เบื้องหลังเสียส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้มีโอกาสจับไมค์ หรือทำงานหน้างาน แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมสามรถทำงานเหล่านี้ได้ และจากการทำงานในครั้งนี้ ผมเองได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นมากครับ

­